News

<< <  Page 3 of 3

Feb 1, 2019
Category: Tiedote
Posted by: Tarja

Yhdistyksen vuosikokous to 7.2. 18:00-20:00, Masalan kirjasto

Tervetuloa!

 

Säännöt

Ilmoittautuminen ja peruutukset

Lukuvuosi muodostuu syys- ja kevätlukukaudesta. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden ajan. Joulukuussa voi ilmoittaa, mikäli ei ole jatkamassa kevätlukukaudella. Muussa tapauksessa ilmoittautuminen sitoo vielä kevätlukukauden.

Ilmoittautuminen tapahtuu www-lomakkeella yhdistyksen nettisivujen kautta tai sähköpostitse antamalla tarvittavat ilmoittautumistiedot. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisesta vastaa huoltaja. 

Mahdollisesta peruutuksesta joulukuussa on ehdottomasti ilmoitettava sähköpostitse osoitteella: teatteriyhdistys.alamolo@gmail.com. Peruutusilmoitus ainoastaan opettajalle ei riitä.

Laskutus ja laskujen maksaminen

Lasku toimitetaan sähköpostitse erikseen syyslukukaudesta ja kevätlukukaudesta, ja se sisältää sekä pakollisen jäsenmaksun (laskutetaan kalenterivuosittain) että lukukausimaksun. 

Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, oppilas ei ole oikeutettu osallistumaan tunneille, ennen kuin maksu on suoritettu ja näkyy yhdistyksen tilillä. Siirrämme maksamattomat laskut perintätoimiston käsiteltäväksi ja niihin lisätään perintäkulut sekä lainmukainen viivästyskorko. Mikäli edellisen kauden lukukausimaksua ei ole maksettu, oppilas ei voi osallistua opetukseen.

Kerhoa voi tulla kokeilemaan kaksi kertaa 10 euron kertamaksulla, joka laskutetaan käyntien jälkeen mikäli kerhossa ei jatka kokeilun jälkeen. Mikäli kerhoa ei halua jatkaa, siitä on ilmoitettava välittömästi sähköpostitse teatterikerholle. Mikäli ilmoitusta ei tehdä ennen kolmatta kerhokertaa, perimme maksun koko lukukaudesta.

Previous page: Yhteystiedot